Archive for 2013

Sadece bir küfürden ibaretti aşk.
Ağzına sıçar bırakır , bitmez , yokolmaz .
Kokardı bir köşede .At işte ..
Yerse götün bu kadar ani bir temizliğe .